ثبت نوار قلب

طرز کار :

 ابتدا الکترودهای دستها و پاها را که به صورت گیره می باشند را پس از زدن مقدار ژل مناسب (طبق توضیح زیر) در جای خود وصل می کنیم. سپس الکترودهای سینه ای را بوسیله پوار در محلهای خود وصل می کنیم . سیم زمین را وصل نموده و دستگاه را روشن می کنیم . توسط صفحه کلید شرایط مناسب برای گرفتن ECG بیمار را تنظیم نموده و سپس کلید START را می زنیم .

 در نوار قلب چه مواردی مشخص می‌شود؟

·       تعداد و الگوی غیرطبیعی ضربانات قلب

·       ضخیم شدگی عضلات دیوارۀ قلب در اثر فشار خون بالا یا سایر بیماری‌ها

·        شواهد حملۀ قلبی اخیر و اثرات بر جای مانده از حملات قلبی گذشته

·        نواحی از قلب که خون‌رسانی کافی ندارند

·        شواهد اختلالات الکترولیتی در بدن

پروب ها:

دستگاه نوارقلب دارای ۱۰ پروب (کابل) است : ۴ پروب مخصوص اندامها و ۶ پروب مخصوص قفسه سینه:

پروب های اندام، رنگ و کد مخصوص خود را دارد:

L.   دست چپ: زرد

R.   دست راست: قرمز

N.   پای راست: مشکی

F.   پای چپ: سبز

پروب های سینه ای شامل:

V1: در فضای بین دنده ای چهارم در لبه راست استرنوم                    

V2: در فضای بین دنده ای چهارم در لبه چپ استرنوم

V3: بین V4, V2

V4: در فضای بین دنده ای پنجم در خط مید کلاویکولار

V5: هم سطح V4 در خط مید اگزیلاری قدامی

V6  : هم سطح V4در مید اگزیلاری


نوار قلب ثبت شده سر کلاس:

 

 • لید I:

 

 • لید II:
 • لید III:
 • لید avR:
 • لید avL:
 • لید avF:
 • لید v1:
 • لید v2:
 • لید v3:
 • لید v4:
 • لید v5:
 • لید v6:
 

پاسخ سوالات


فیلم ها :