محفلی برای دانشجویان گروه علوم پزشکی

۱۲ مطلب با موضوع «ترم دوم» ثبت شده است

تربیت بدنی 2

مقدمهقوانین

روش مطالعهبرنامه جلسات

تصاویرvoice ها

فیلم هاارائه ها

کتاب های مرجعجزوه ها

خلاصهنمونه سوالات

نرم افزارهالینک ها

آناتومی سر و گردن عملی

 • مقدمه
 • قوانین
 • برنامه درس
 • روش مطالعه
 • فیلم
 • صدا
 • ارائه ( پاورپوینت)
 • نرم افزار گوشی همراه
 • نرم افزار رایانه
 • لینک های مفید برای این درس

فیزیولوژی عملی

 

ثبت نوار قلب

طرز کار :

 ابتدا الکترودهای دستها و پاها را که به صورت گیره می باشند را پس از زدن مقدار ژل مناسب (طبق توضیح زیر) در جای خود وصل می کنیم. سپس الکترودهای سینه ای را بوسیله پوار در محلهای خود وصل می کنیم . سیم زمین را وصل نموده و دستگاه را روشن می کنیم . توسط صفحه کلید شرایط مناسب برای گرفتن ECG بیمار را تنظیم نموده و سپس کلید START را می زنیم .

 در نوار قلب چه مواردی مشخص می‌شود؟

·       تعداد و الگوی غیرطبیعی ضربانات قلب

·       ضخیم شدگی عضلات دیوارۀ قلب در اثر فشار خون بالا یا سایر بیماری‌ها

·        شواهد حملۀ قلبی اخیر و اثرات بر جای مانده از حملات قلبی گذشته

·        نواحی از قلب که خون‌رسانی کافی ندارند

·        شواهد اختلالات الکترولیتی در بدن

پروب ها:

دستگاه نوارقلب دارای ۱۰ پروب (کابل) است : ۴ پروب مخصوص اندامها و ۶ پروب مخصوص قفسه سینه:

پروب های اندام، رنگ و کد مخصوص خود را دارد:

L.   دست چپ: زرد

R.   دست راست: قرمز

N.   پای راست: مشکی

F.   پای چپ: سبز

پروب های سینه ای شامل:

V1: در فضای بین دنده ای چهارم در لبه راست استرنوم                    

V2: در فضای بین دنده ای چهارم در لبه چپ استرنوم

V3: بین V4, V2

V4: در فضای بین دنده ای پنجم در خط مید کلاویکولار

V5: هم سطح V4 در خط مید اگزیلاری قدامی

V6  : هم سطح V4در مید اگزیلاری


نوار قلب ثبت شده سر کلاس:

 

 • لید I:

 

 • لید II:
 • لید III:
 • لید avR:
 • لید avL:
 • لید avF:
 • لید v1:
 • لید v2:
 • لید v3:
 • لید v4:
 • لید v5:
 • لید v6:
 

پاسخ سوالات


فیلم ها :

 

فرهنگ و تمدن اسلامی

بیوشیمی عملی

 • مقدمه

 • روش مطالعه

 • فیلم

 • کتاب مرجع ( تکست + اطلس )

 • خلاصه

 • نرم افزار رایانه

 • لینک های مفید برای این درس

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

 • مقدمه
 • قوانین
 • برنامه درس
 • روش مطالعه
 • تصویر
 • فیلم
 • ارائه ( پاورپوینت)
 • خلاصه
 • نمونه سوال
 • نرم افزار گوشی همراه
 • نرم افزار رایانه
 • لینک های مفید برای این درس

۰ نظر

فیزیک پزشکی

 • مقدمه
 • قوانین
 • برنامه درس
 • روش مطالعه
 • تصویر
 • فیلم
 • نمونه سوال
 • نرم افزار گوشی همراه
 • نرم افزار رایانه
 • لینک های مفید برای این درس

بهداشت

مقدمهقوانین

روش مطالعهبرنامه جلسات

تصاویرvoice ها

فیلم هاارائه ها

کتاب های مرجعجزوه ها

خلاصهنمونه سوالات

نرم افزارهالینک ها

فیزیولوژی نظری1

مقدمهقوانین

روش مطالعهبرنامه جلسات

تصاویرvoice ها

فیلم هاارائه ها

کتاب های مرجعجزوه ها

خلاصهنمونه سوالات

نرم افزارهالینک ها

خودت بخون!

آناتومی‌ سر و گردن نظری