ترجیحا اینا رو شب امتحان بخون:

✅ اول از همه باید بهت خسته نباشید بگم. بالاخره این مدت خیلی کشیدی!!! ولی یادت نره روزای خوب جوونیت رو پشت کتابا میگذرونی تا به لباس مقدس طبابت برسی و یه روز پزشک یا دندون پزشک بزرگی بشی . نتیجه زحمتت رو هم فردا میبینی و هیچ دلیلی واسه استرس داشتن نیست. امتحان سال به سال داره همگراتر میشه و پاس کردنش راحت تر. فردا این موقع رفتی توی تعطیلات لذت بخش بعد امتحان...!
✅ امتحان 225 سواله و 225 دقیقه احتمالا. وقت خیلی زیادی داری و میتونی همه سوالا رو با دقت بخونی.
✅دوتا دفترچه الف و ب داریم و ترتیب سوالاش فرق داره. اما سوالا و ترتیب گزینه ها عین همه. بنابراین دو مدل میشه روی امداد غیبی حساب کرد. یکی اینکه چشمت دوربین باشه و پاسخنامه دو نفر جلوتر رو ببینی. یکی اینکه از نفر جلو یا بغل دستی خود سوال رو بپرسی. مثلا بپرسی سوال شبکه براکیال چی میشه؟ البته اگه بقل دستی باقالی نباشه! نه بیخیال شوخی بود از قدیم میگن لقمه تو حلال کن اساس زندگیتو نذار رو تقلب!!!
✅یه خوراکی هم با خودت ببر والا گشنت میشه سر امتحان. لامصب 4 ساعته (خرمایی چیزی!)
✅ مداد پاک کن درست و حسابی ببر بعلاوه یه خودکار آبی! شاید به دردت خورد!
✅ بلد نیستم ازین حرفای قشنگ بزنم. ولی شک ندارم فردا نتیجه زحمتتو میگیری. به خودت و خدای خودت ایمان داشته باش! 
 منبع: https://telegram.me/oloompaye


مچکر که تمام این مدت با شاهدمد همراه بودی!